Ambiance

Hoe fijn kan het niet zijn om een atmosfeer te creëren waarin iedereen zich prettig(er) en veilig kan voelen. Bij AromaZorg Zuster hebben we veel ervaring hiermee, zowel intra- als extramuraal.
Onaangename geuren geven vaak een gevoel van onrust, zelfs als we ons daarvan niet zo bewust zijn, terwijl een prettige ambiance ons helpen veilig en op ons gemak te voelen.

Van nature zijn mensen vaak heel gevoelig voor sfeer en hoe het voelt om in een bepaalde omgeving te zijn. Dat kan variëren van wandelen door het bos of langs de zee, tot het je thuis voelen in je eigen slaap- of woonvertrek.

Om dat in aangename(re) banen te leiden biedt AromaZorg Zuster een aantal fijne producten die al jaren succesvol worden ingezet (eerder onder de naam De Levensboom).

Kijk maar mee en laat je inspireren door deze toppers:

 

Thuis komen!
by Madeleine®

Uitnodigende compositie met warm zonnige geuren, die elk een eigen betekenis hebben, verwelkomen en helpen een gevoel van thuis, veilig zijn en geborgenheid te kunnen ervaren.

Denk aan sandelhout, buddha wood en een vleugje kaneel voor een zachte sfeer van geborgenheid waarin je bij kunt komen en vanuit je veilige jas kunt wennen aan de nieuwe omgeving. Citrus voor licht in het duister, cypres voor moeilijke overgangssituaties en daarin bij jezelf te blijven. Mirre verwelkomt en brengt je tot rust. Neroli kalmeert de geshockeerde ziel. Peper en koriander voor een duwtje in de rug om met nieuwe situaties om te gaan. Roos nodigt je uit je open te stellen en in liefde te aanvaarden.
Kortom, thuis komen in een flesje, die je gemakkelijk gebruikt in diverse situaties.

De compositie heeft al velen ondersteund bij het aanvaarden van een nieuwe omgeving. Denk aan een verhuizing van thuis naar de zorginstelling, van de ene afdeling naar de andere, of de overgang naar het hospice. Ook heeft ze mogen helpen bij verhuizingen van groepen clienten na nieuwbouw of verbouw van de zorginstelling en hen zich gemakkelijker thuis te laten voelen.

Voor verdamping in een diffuser, op een tissue, geursteentje of aromalampje.

Verkrijgbaar in:
5ml voor 14,95 euro
Mooi Chi aromasteentje aardewerk in blank hout: 3,95 euro
Kicozo aromasteentje, gemaakt met de hand en het hart door mensen met een beperking: 3,95 euro

 

PalliaCare Fresh
by Madeleine®

Een mooie geurcompositie c.q. synergie die een frisse en sterk zuiverende sfeer geeft maar met een aangename zachte ondertoon die vrijwel iedereen aanspreekt. Je vindt er diverse zuiverende en verfrissende oliën in zoals geranium, citroen, cajeput en lemongrass. Daarmee is de combinatie geweldig voor de luchtkwaliteit.

Voor verdamping in een diffuser, op een tissue of aromalampje, of (een of enkele druppels) op een afdekverband in de wondzorg.

Verkrijgbaar in:
5ml voor 8,95 euro
Mooi aromasteentje aardewerk in blank hout: 3,95 euro
50ml roomspray 8,95 euro

How pleasant can it be to create an atmosphere in which one can feel comfortable and safe. We offer vast experience in this field of improving ambiance in the care facilities or home.

Unpleasant smells often make us feel uneasy, even if we are not aware of it so much consiously, while a pleasant atmosphere helps us feel safe and comfortable. To create and maintain a pleasant environment, AromaCare Nurse offers a number of fine products that have been used successfully for many years (previously under the name De Levensboom).

By nature, people are often very sensitive to atmosphere and how it feels to be in a certain environment. This can vary from walking through a pine forest or stroll along the seaside, to feeling safe and at home in your own bedroom or living room.

Have a look and be inspired by these top products:

 

Home Coming!
by Madeleine™

Inviting composition with warm, comforting oils, each with their own meaning, that are making you feel at home, that offer a sense of safety and welcome.

Think of sandalwood, buddha wood and a whif of cinnamon for a warm and mind and soul nurturing atmosphere in which you can feel at peace and home, and embrace the new beginning in a new environment. Citrus oils for light in dark days and moments, cypress to help you stay close to yourself in times of difficult transitions. Myrrh to welcome you and give you a sense of rest. Neroli to help you calm down after experiencing shocking emotions. Black pepper and coriander as a gentle push to embrace the new situation. And rose to open up for the new and accept with love.

Especially inviting and comforting to feel at home in a new environment, this blend has shown to be a great success for those having to change their environment, from home to a health care facility, from the trusted to a new ward, from home to hospice etc.
This blend has also been valuable in making clients feel at home more easily after new build or renovation of their care facility.

To diffuse on a tissue or scent stone, or in a diffuseroma.

Available in:
5ml for 14,95 euro
Chi aromastone earthenware in wood: 3,95 euro
Kicozo aromastone earthenware, made with love by clients with disabilities: 3,95 euro

 

PalliaCare Fresh #pureandfresh 
by Madeleine™#palliacarefresh

A beautiful fragrant composition (or synergy) that offers a fresh and highly purifying atmosphere, yet with a pleasant and gentle undertone that appeals to almost everyone. It is composed by Madeleine and contains various purifying and refreshing oils such as geranium and lemon, cajeput and lemongrass. This makes the combination not only great to improve air quality.
For use in a diffuser, on a tissue or aromalamp.

Available in:
5ml for 8.95 euro
Chi aromastone earthenware in wood: 3,95 euro
Kicozo aromastone earthenware, made with love by clients with disabilities: 3,95 euro
50ml roomspray 8,95 euro

Weldadige Rust
by Madeleine®

Een echt diep rustgevende en weldadig kalmerende combinatie van de mooiste en zuiverste oliën, gemengd met kunde en het hart. Denk aan kostbare roos en oranjebloesem, aardend kalmerende vetiver, lichte “ademruimte” en rust gevende olibanum (wierook of frankincense), zonnig warme mandarijn en traditioneel ontspannende lavendel uit de Haute Provence. Vanaf 3 jaar bij gebruik in inhalatie of via de huid.

Verkrijgbaar in:
5ml voor 13,95 euro
Mooi Chi aromasteentje aardewerk in blank hout: 3,95 euro
Kicozo aromasteentje, gemaakt met de hand en het hart door mensen met een beperking: 3,95 euro.
Zie ook onder Ontspannen voor meer opties met Weldadige Rust, zoals een inhaler en de AromaPatch.

 

Compassie 
by Madeleine®

Compassie is een kracht, een gevoel van met de ander meevoelen, de ander aanvoelen en zo mogelijk te begrijpen. Deze compositie is een samenkomst van prachtige oliën die jou of de ander helpen om met compassie in het leven te (blijven) staan en je op te kikkeren en te omhullen met (zelf)zorg. Denk aan Buddha wood voor een warme zachte jas rond je emoties, Bergamot voor lichtheid in hoofd en hart, Berglavendel om in evenwicht te blijven en tot rust te komen, Cypres om je te helpen bij jezelf te blijven in moeilijke tijden, Mirte als symbool voor compassie en vergeving, de Roos als teken van liefdevolle empathie en Sandelhout voor harmonie, Marjolein en Neroli en Olibanum om los te laten, Zwarte Peper voor een duwtje in de rug en Sinaasappel en Mandarijn voor zonne- en zielenwarmte.

Verkrijgbaar in:
5ml voor 14,95 euro
Mooi Chi aromasteentje aardewerk in blank hout: 3,95 euro
Kicozo aromasteentje, gemaakt met de hand en het hart door mensen met een beperking: 3,95 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrede
by Madeleine®#vrede

Een van Madeleine’s meest bekende en met veel liefde samengestelde composities en nog puurder wanneer met de juiste intenties afgevuld. Het is een van de fijnste rust en ontspanning brengende oliën, die helpt vrede te vinden en los te laten, ook in moeilijke situaties en bij diep verdriet. Met o.a. diep kalmerende vetiver en olibanum, zonnig vriendelijke en uitnodigende mandarijn, geurige vanille, kostbare buddha wood, roos attar en oranjebloesem.

Verkrijgbaar in:
2.5ml voor 9,95 euro

5ml voor 14,95 euro
Mooi Chi aromasteentje aardewerk in blank hout: 3,95 euro
Kicozo aromasteentje, gemaakt met de hand en het hart door mensen met een beperking: 3,95 euro
50ml roomspray 14,95 euro

Zie ook onder Ontspannen voor meer opties met Vrede, zoals een inhaler en (op termijn weer in ons assortiment – het veel gevraagde Vrede Crème).

Deep Rest
by Madeleine™

A genuinly and deeply soothing and relaxing combination of the most beautiful and pure oils, blended by Madeleine with skill and heart. This synergy contains precious rose and orange blossom, grounding and calming vetiver, light (offering breathing space) and soothing frankincense, sunny warm mandarin and traditionally calming lavender from the Haute Provence. From 3 years old when used in inhalation or through the skin.

Available in:
5ml for 13.95 euro
Chi aromastone earthenware in wood: 3,95 euro
Kicozo aromastone earthenware, made with love by clients with disabilities: 3,95 euro

See also Relaxation & Sleep for more options with Deep Rest, such as an inhaler and our AromaPatch.

 

Compassion 
by Madeleine™

Compassion is a sense of feeling for the other person, tuning into the other and understand him where prossible. This blend is a fusion of the precious and cherished oils to help support you to (re)gain that sense of compassion, to revitalise you and envelope and nourish you with (self)care. Buddha wood offers a soft wrapping coat around your emotions, Bergamot gives light to heart and mind, High Alt. Lavender helps you keep the balance and find peace of mind, Cypress is there to support you in difficult times, Myrtle symbolises compassion and forgiveness, Rose was chosen for its loving empathy, Sandalwood for harmony and Black Pepper to give you a gentle push. Sweet marjoram, Frankincense and Neroli  are there to help you let go of the heavy load, and Orange and Mandarin give you their light and warmth to your heart and soul.

Available in:
5ml for 14,95 euro
Chi aromastone earthenware in wood: 3,95 euro
Kicozo aromastone earthenware, made with love by clients with disabilities: 3,95 euro

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Peace
by Madeleine™
#peace

One of Madeleine’s most famous and lovingly composed compositions and even purer when filled with the right intentions. It is one of the finest oils offering tranquility and relaxation, which helps to find peace and release grief, even in difficult situations and deep sorrow. With deeply stabilising and calming vetiver and frankincense, gentle inviting mandarin, sweet vanilla, precious buddha wood, rose attar and orange blossom.

Available in:
2.5ml for 9.95 euro
5ml for 14.95 euro
Chi aromastone earthenware in wood: 3,95 euro
Kicozo aromastone earthenware, made with love by clients with disabilities: 3,95 euro
50ml roomspray 14,95 euro

See also Relaxation & Sleep for more options with Peace, such as an inhaler and (in our range soon – the much sought-after Peace Cream).

Reuk/Geur training Set van 4 Inhalers
by Madeleine® 

(Her)train jouw reukvermogen met 4 geuren.
We horen het veel en KNO-artsen van krijgen regelmatig mensen op hun spreekuur met klachten van reukverlies en smaakverlies of -veranderingen na Covid19. Als je reuk vermindert, verandert of verdwijnt, dan is dat heel vervelend. Het heeft een grote invloed op je dagelijks leven. Je ruikt je eten niet (goed) meer, maar ook ongezonde of gevaarlijke stoffen merk je dan niet op. Behalve Covid19 zijn er nog andere denkbare oorzaken. De duur van het reukverlies hangt af van de oorzaak.
Een reuktraining kan helpen. ‘Uit onderzoek blijkt dat de reuk na een training bij 30-63% van de patiënten weer terugkeert’, aldus KNO-arts Hans Kruit van  Maasziekenhuis Pantein in juli 2021. Met 4 geuren worden de hersenen getraind om het reukpad weer te herstellen.
.
Setje van 4 hygiënische persoonlijke inhalers voor 12,95. Met 100% natuurzuivere aromatische oliën:
1e set: roos-geranium, limoen-citroen, eucalyptus en kruidnagel
2e set van 4: tijm, ylang ylang, rozemarijn en sinaasappel
Voor wekenlange intensieve reuktraining vanaf 6-12jr.


 

 

 

 

 

ScentSpray Neutraal
by Madeleine™

Neutrale basis voor je eigen roomspray, gebaseerd op een volledig inerte en veilige basis voor deo’s. Je bereidt eenvoudig je eigen spray met een van AromaZorg Zuster’s composities of je eigen essentiële oliën. Gemakkelijk in gebruik. Ideaal in zorg, praktijk of thuis.

Ook ideaal om je eigen deospray of roller te maken met je eigen essentiële oliën.

Verkrijgbaar in:
50ml spray 8.95 euro
100ml navulverpakking 14.95 euro
500ml navul verpakking 59.95 euro
75ml roller 14.95 euro

 

Neutralscent Fresh
by Madeleine® #neutralscentfresh

Een vertrouwd en bekend product dat korte metten maakt met onaangename en penetrante geurtjes zoals die van plasongelukjes en op de (koppelingen van) katheters. Neutralscent Fresh is ook prettig om andere bedompte geurtjes tegen te gaan en om rookluchtjes te verdrijven.

Verkrijgbaar in:
50ml spray voor 6,25 euro
100ml spray voor 9,95 euro
500ml navul verpakking voor 29,95 euro
1000ml navul verpakking voor 49,50 euro

Neutralscent Pink
by Madeleine® #neutralscentpink

Eveneens een vertrouwd en bekend product dat vooral geschikt is voor zeer onaangename geuren zoals feces en lichaamsgeuren.

Verkrijgbaar in:
50ml spray voor 11,25 euro
100ml spray voor 19,95 euro
500ml navul verpakking voor 49,95 euro
1L navul verpakking voor 69,95 euro

Neutralscent Fresh & Pink zijn op aanvraag verkrijgbaar in grotere hoeveelheden.

Smell training Set A of 4 Inhalers
by Madeleine® #

(Re)train your sense of smell with 4 distinct oils.
We hear it frequently and doctors often see patients reporting a loss of their sense of smell and taste after going through Covid19. When your sense of smell decreases, changes or disappears, that can have a great effect on your overall wellbeing and daily life. It can cause changes in taste, and you may not be able to smell unhealthy or even dangerous odours. Except for Covid19 there are a number of other causes. The duration of the loss of smell depends largely on the cause.  Training the sense of smell can help regaining it fully or partially. “Study shows this in 30-60% of the cases” according to Doctor Hans Kruit of the Maasziekenhuis (Maas Hospital) Pantein in July 2021.With 4 different fragrances the brain is retrained to restore the olfactory pathways.
.
We offer 100% pure and natural aromatics:
Set 1: rose-geranium, lime-lemon, eucalypt and cloves
Set 2: thyme, rosemary, sweet orange, ylang ylang
Allowing for weeks of intensive smell training from 6-12 years.
Set of 4 hygienic personal inhalers for 12,95 euro.

 

 

 

 

 

 

ScentSpray Neutral
by Madeleine™

Neutral basis to create your own roomspray, based on a fully inert and safe basis used in deodorants. Make your own spray with one of AromaCare Nurse’s blends or your own essential oils. Easy to use. Ideal for any health care setting or at home.

Also great to make your own deo spray or roller bottle with added essential oils.

Available in:
50ml spray 8.95 euro
100ml refill bottle 14.95 euro
500ml refill bottle 59.95 euro
75ml roller 14.95 euro

 

Neutralscent Fresh
by Madeleine™ #neutralscent

A well-known product and power tool for unpleasant and pungent odours such as those from urine and on the (connectors of) foley-catheters.
Neutralscent Fresh is also great for combating other odours and for expelling the smells of smoke.

Available in:
50ml spray for 6,25 euro
100ml spray for 9,95 euro
500ml refill bottle for 29,95 euro
1000ml refill bottle for 49,50 euro

Neutralscent Pink
by Madeleine™

Another trusted and well-known product that is especially suitable for very unpleasant smells such as faeces and body odours.

Available in:
50ml spray for 11,25 euro
100ml spray for 19,95 euro
500ml refill bottle for 49,95 euro
1L refill bottle for 69,95

Neutralscent Fresh & Pink are available in larger quantities on request.

NL – Welkom!
Wij hebben (nog) geen webwinkel, maar je kunt de prijzen op de website vinden in diverse categorieën. Je kunt je wensen kenbaar maken via de mail.
We leggen geen minimum bestelbedrag op zoals veel leveranciers. Iemand kan dus ook kleine bestellingen plaatsen. Dus het maakt niet uit of er 1 of 20 flesjes besteld worden, maar boven een bepaald bedrag sturen wij de order franko (zie de verkoopvoorwaarden via de link hieronder).
We vragen aan niet-zorginstellingen altijd vooruitbetaling.
We zijn vaak niet in staat om direct de andere dag te leveren. We zijn een tweepersoons bedrijf met veel passie maar ook zeer beperkte logistieke mogelijkheden. Er gaat dus wel wat tijd overheen en het is fijn als je daar rekening mee kunt houden. Echte spoedgevallen (terminale zorg) proberen we wel de volgende dag uit te leveren.
Dank  voor je begrip. Graag verwijzen we je naar de verkoopvoorwaarden voor details over leveringen, korting en verzendkosten, zie https://aromazorgzuster.nl/verkoop-voorwaarden/
Mocht je nog meer informatie wensen, dan hoor ik dat graag.

 

English – Welcome!
We are not a web shop (yet), but you can find the prices for our products on the product pages on this website. Orders are welcome through email.
You can order any quantity from small to large. We always ask payment in advance for shipments to all addresses outside of The Netherlands. Please enquire with our sales staff for your specific order.
Delivery times are variable.
We will always notify you on the traccking code of the shipment.