Home

Welkom bij AromaZorg Zuster – Nederlands

AromaZorg Zuster is een initiatief van wereldwijd bekende aromatherapie expert Madeleine Kerkhof, ook bekend van De Levensboom en Kicozo, om jou al 25 jaar lang, specialistische aromatische zorgproducten te bieden voor cliënten en patiënten en natuurlijk voor jezelf. .#delevensboom

AromaZorg Zuster – eerlijk, puur, transparant.

Madeleine maakt gebruik van de zuiverste natuurlijke grondstoffen in slimme toepassingen en toedieningen die direct aansluiten op de dagelijkse (zorg)praktijk. Met haar achtergrond in de verpleegkunde en ruim 25 jaar lang opgebouwde expertise baseert zij zich op talloze positieve ervaringen uit het veld, gesteund door wetenschappelijke onderbouwing.
AromaZorg Zuster is voortgekomen uit De Levensboom, dat al bijna net zo lang het beste van de natuur bereide onder vertrouwde namen en vertrouwde en veilige recepturen.

Wij maken uitsluitend gebruik van grondstoffen van EKO en BIO gecertificeerde producenten met hart voor hun product en de aarde.

Madeleine’s integriteit als gepassioneerde eerlijke vrouw en zorgprofessional, gecombineerd met zorgvuldig formuleren en rekening houden met gebruiksgemak en veiligheid staat garant voor zo succesvol mogelijk inzetten van de pareltjes onder de aromatische zorgproducten.

Kijk dus op je gemak eens rond op de speciale pagina’s van deze website en stel eventuele verdere vragen via email:
info@aromazorgzuster.nl

Tot Zorg!

 

AromaZorg

AromaZorg maakt gebruik van de uitgebreide beschikbare kennis en ervaring omtrent aromatische stoffen. Het woord is afgeleid van het woord aromatherapie.
De vluchtige en vaak ook niet-vluchtige bestanddelen uit planten worden hieruit gewonnen door stoom- of waterdestillatie, CO2 extractie of persing. De vaak geurige bestanddelen, ook wel bekend als essentiële oliën of CO2 extracten, worden al dan niet in combinatie met basisstoffen, gebruikt bij tal van toepassingen op elk niveau.

Zo heeft wetenschappelijk onderzoek en de ervaring aangetoond dat lavendel helpt te ontspannen en het slapen te bevorderen en dat bergamot en patchouli de stemming en de rust positief beïnvloeden.

De geurige zuivere kostbare oliën van oranjebloesem, roos en sandelhout voegen we toe aan bijzondere combinaties voor de meest kwetsbare situaties en zorgvragers, die we daarbij helpen het evenwicht te (her)vinden in moeilijke en uitdagende situaties.

Het gebruik van gember- of kardemom extracten kan de maag kalmeren terwijl sinaasappel en karwij de algehele functie van de spijsvertering ondersteunen. Citroengras en pepermunt zijn dan weer waardevol voor de conditie van de mondholte, net als ‘food grade’ aloe veragel en duindoorn.

Welcome to AromaCare Nurse – ENGLISH

AromaCare Nurse is an initiative of world-renowned aromatherapy expert Madeleine Kerkhof, also known from Kicozo, the Knowledge Institute for Integrative & Complementary Nursing Care, to offer you specialised aromatic care products for clients and patients and of course for yourself. #delevensboom

AromaCare Nurse – pure, honest & open

Madeleine uses the purest natural aromatics in smart application options that are easy to use in daily (care) practices. With her background in nursing and well over 25 years of expertise, her products are based on countless positive reports from the field, supported by science.

AromaCare Nurse has its origin in Madeleine’s De Levensboom, with at least as long a track record in natural care formulations under well respected names with equally respected and safe ingredients.

We use aromatic materials produced exclusively by Certified Organic producers with big hearts for their product and the earth.

Madeleine’s integrity as a passionate honest woman and healthcare professional, combined with careful formulation and taking into account user friendlyness and safety, guarantees the most successful implementation of these gems among the aromatic care products.

Please feel free to have a look at the pages with highly specialised products with valuable suggestions (within the confinements of current marketing regulations within the EU). Please ask any further questions via email:
info@aromacarenurse.nl

Have a great day!

 

AromaCare

AromaCare uses the extensive available knowledge and experience on a vast array of aromatic ingredients. The word is derived from the word aromatherapy.
The volatile (and often non-volatile) components from plants are usually extracted by steam or water distillation, CO2 extraction or by means of expressing. The fragrant ingredients, also known as essential oils or CO2 extracts, are used, often in combination with basic substances, in numerous applications for all levels of wellbeing.

Scientific research and experience for instance, has shown that lavender helps to relax and promote sleep and that bergamot and patchouli have a positive effects on mood and tranquility.

At AromaCare Nurse we add the fragrant pure precious oils of orange blossom, rose and sandalwood to special compositions – synergies – for the most vulnerable situations and users, thereby helping them to (re)find their balance in difficult and challenging situations.

Using ginger or cardamom extracts can soothe the stomach, while orange and caraway support the overall function of the digestive system. Lemongrass and peppermint are valuable ingredients for the condition of the oral cavity, while ‘food grade’ aloe vera gel and sea buckthorn have excellent mucosal lining supporting properties and form a pleasant base for oral care products.

Ook zijn er diverse aromatische oliën bekend als van grote waarde voor optimale huidzorg en terreinondersteuning voor de slijmvliezen. Denk aan calendula- en duindoornextracten. Deze verwerken we dan ook in sublieme producten, net als mirre en helicryse en ho-blad.

Daarnaast kun je denken aan geurige Siberische zilverspar, cajeput en olibanum (wierook of frankincense) voor vrijer ademen en ademhalingsondersteuning. Die verwerken we in fijne inhalers en AromaPatches voor optimaal gebruiksgemak.

En hoe belangrijk kan het wel niet zijn om de ambiance te verbeteren met regelrechte geurvreters, zodat onaangename geuren verdwijnen en het er weer fijner vertoeven is. Daarin kan AromaZorg Zuster voorzien. Kijk op onze pagina Ambiance voor tips & tools & tricks.

 

Directeur/eigenaar Madeleine Kerkhof heeft diverse boeken uitgegeven over AromaZorg, zoals het in mei 2020 verschenen boek Klinische AromaZorg, Aromatherapie voor Zorg en Praktijk, een fijn boek met de laatste nieuwe ervaringen, veiligheidsinformatie, recepten en bereidingen, aromagrafieën en wetenschappelijke inzichten en achtergronden. Op deze en op de Kicozo website vindt je er (bestel)informatie over.

Various aromatic oils are also known to be of great value for optimal skin care and terrain support for the mucous membranes. Think calendula and sea buckthorn extracts. We process these into sublime products, such as myrrh, helichrysum and ho-leaf.

In addition, you can think of fragrant Siberian fir, cajeput and frankincense for a sense of free breathing and respiratory support. We produce practical inhalers and AromaPatches for optimal ease of use.

An important aspect of aromacare is ambiance improvement with straightforward odour dispellers, so that unpleasant smells disappear and being in the space becomes a pleasure again. AromaCare Nurse can provide the necessary products for this. Check out our Ambiance page for tools & tricks.

 

CEO / owner Madeleine Kerkhof has published various books about AromaCare, such as the book Complementary Nursing in End of Life Care, published in 2016, a well loved book with a selection of essential oils, CO2 extracts and base oils with patient experiences, safety information, recipes and preparations, scientific insights and backgrounds.
Another excellent resource is her book CO2 Extracts in Aromatherapy, 50+ Extracts for Clinical Applcations (2018).
Both books can be bought through this website or through the Kicozo (Madeleine’s school) website.

#vrede #weldadigerust #vrijademen #barrierexxl #barrierecreme #gezondehuidgel #puurenfris #zachtelippencreme #zuiverelippengel #koelgevoel #koolzuurbad #mucocare #digesticalm #peace #deeprest #freebreathing #aromapatch #inhalers #barrierxxl #barrierecream #healthyskingel #pureandfresh #softlipscream #purelipsgel #coolsensation #carbonatedbath #neutralscent